Meiji Tapınağı Japonya

Japonya’nın başkenti Tokyo’daki Shibuya bölgesinde bulunan Meiji Tapınağı, Tokyo’da gezilmesi gereken yerler listesinde önemli bir yere sahiptir. İmparator Meiji ve İmparatoriçe Shöken’in ruhlarına adanarak inşa edilen tapınak, bir mezar değildir. İmparatorun mezarı, Japonya’nın Kyoto şehrinin güneyindeki Fushimi bölgesindedir.

70 hektarlık bir orman içerisinde yer alan Meiji Tapınağı, yeşillikler arasındadır. Ormanlık alan, tapınağın kurulmasından sonra ülkenin her yerinden bağışlanan 365 farklı türden 120.000 ağacın dikilmesiyle oluşmuştur. Bu geniş ormanlık alan, aynı zamanda şehrin dinlenme alanlarından biri haline gelmiştir.

Meiji Tapınağı Tarihçesi

1912 yılında İmparator Meiji’nin hayatını kaybetmesiyle kendisini ve eşini onurlandırmak adına bir yapı inşa edilmesine karar verilmiş. Tapınak inşasının yapılacağı bölgenin seçilme nedeni, imparator ve imparatoriçenin bu bölgedeki süs bahçesini ziyaret etmesidir. 1920 yılında başlanan tapınak inşaatı, 1926 yılında tamamlanmıştır.

2.Dünya Savaşı sırasındaki Tokyo Bombordımanı’nda büyük hasar gören tapınak, kamı fonuyla yeniden inşa edilmiştir. Yeniden inşa süreci, 1958 yılında tamamlanmıştır.

Meiji Tapinagi Japonya 1

Meiji Tapınağı Hakkında Bilgi

Geleneksel Japon mimarisiyle birlikte güzel bir tabiatın çerçevelediği Meiji Tapınağı, bölgenin en fazla ziyaret edilen alanlarındandır. Tapınağın çevresindeki ormanın iyi şans getirdiğine inanılmaktadır.

19.yüzyılda Japon halkının girdiği modernleşme sürecine öncülük eden İmparator Meiji, batılı buluşları benimsemesiyle halkının refah seviyesini yükseltmiştir. Kendinden önceki 250 yıllık tarih döneminde dış politikadan soyutlanan bir Japonya varken, Meiji ile birlikte askeri ve yönetimsel reformlar gerçekleşmiştir. Japon halkı da imparatora olan sevgilerini dile getirmek için bu yapının inşa edilmesini desteklemiştir.

] }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir