Mersin Aydıncık Gezilecek Yerler

Mersin’e 170 km uzaklıkta küçük bir ilçe olan Aydıncık dağlarla çevrili engebeli bir arazi üzerinde kurulmuştur. Aydıncık kıyı şeridinin uzunluğu 38 km olup Toros Dağları denize paralel uzanmakta ve tarıma elverişli alanlar kıyı şeridinde sadece 5 km’lik bir bölümde yapılabilmektedir.

Aydıncık ilçesinde Akdeniz iklimi hâkimdir. Seracılığa elverişli iklim koşulları nedeni ile ilçe halkının başlıca geçim kaynağı tarımdır.

Aydıncık kara sularına bağlı 4 ada bulunmaktadır. Bu adalardan Gemidurağı ve Yelkenliada arasındaki mağaralar Akdeniz foklarının yaşam alanlarıdır. Yılanlıada dört ada arasında en uzakta kalan adadır ve denizinin altında bir takım batıklar keşfedilmiş olup burada su altı dalışları yapılmaktadır. Keşfedilen bu batıklar nedeniyle Yılanlıada 1. Dereceden sit alanı seçilmiştir.

Aydıncık ilçesi tarihi liman kenti olması sebebiyle denizcilik ve denizcilik ticareti üzerinde yoğunlaşmıştır. Antik dönemde Kıbrıs adasına yakın olması nedeniyle 3000 yıl önce Fenikeliler tarafından kurulmuştur.

Mersin Aydincik Gezilecek Yerler

Aydıncık bölgesi liman kenti olarak kurulduktan sonra pek çok topluluk tarafından ele geçirilmiş ve ticari amaçlı olarak kullanılmıştır. Persler, Bizanslılar, Karamanoğulları, Romalılar, Selçuklular, Araplar ve son olarak Osmanlıların yerleştiği bölgede yapılan kazılarda özellikle Roma dönemine ait tiyatro ve anıt mezarlar çıkarılmıştır.

Aydıncık ilçesinin Kelenderis bölgesinde yapılan arkeolojik kazılarda çıkarılan seramik vazolar Doğu Akdeniz’in sahip olduğu en eski eserler olması nedeni ile önem taşımaktadır. Leythos adı verilen bu vazolar beyaz zeminli- siyah desenli ve düz siyah gövdeli olmak üzere iki çeşittir.

1915 yılında ilçe statüsü alan Aydıncık 1987 yılında Mersin’in müstakil ilçelerinden biri olmuştur.

Büyükalan Plajı

Mersin Aydincik Buyukalan Plaji

Aydıncık ilçesinde denize girmek isteyen tatilciler için merkezinde 7 plaj bulunmaktadır. Akdeniz kıyılarının en temiz sularına sahip Aydıncık ilçesinde özellikle Yenikaş Köyünde bulunan Büyükalan Plajı soğuk suyu ile ziyaretçi akınına uğramaktadır.

Büyükalan’da çıkarılan antik kalıntılar nedeni ile tarihi öneme sahip olan bölgenin eskiden Arsinoe Limanı olduğu düşünülmektedir.

Dört Ayak (Anıt Mezar)

Mersin Aydincik Dort Ayak

Aydıncık merkezde bulunan ve mutlaka görülmesi gereken bu içi boş antik mezar kesme kireç taşından harç kullanılmadan yapılmış olup yöre halkı tarafından Dört Ayak olarak adlandırılmıştır. Mezarın yapıldığı tam tarih bilinmemekle beraber M.Ö 2 veya 3. Yüzyılda yapılmış olduğu tahmin edilmektedir.

Kelenderis Antik Kenti

Mersin Aydincik Kelenderis

Bu antik kentin kim tarafından ve hangi tarihte kurulduğu bilinmemekle beraber yapılan kazılarda en eski yerleşim zamanının M.Ö 8. Yüzyıla tekâmül ettiği saptanmıştır. Şehre yapılan en son yerleşmenin M.Ö 6. Yüzyılda yapıldığı belirlenmiş ayrıca M.Ö 5. Yüzyıla ait paralarda şehrin adının yazıldığı görülmüştür.

Kelenderis Kenti’nin Kıbrıs denizyolunun üzerinde bulunması kentin ticari önemini arttırmış ve buraya gelen tacirlerle özellikle de İyonyalılarla ticari ilişkilerin gelişmesinde etkili olmuştur.

Kelenderis Antik kenti M.Ö 5 ve 4. Yüzyıllar arasında Perslere karşı kurulmuş olan Attik Delos Deniz Birliği’nin doğudaki merkezi olmuştur.

Kelenderis Antik kenti M.Ö 1. Yüzyılda korsanların saldırılarına uğramıştır. Bölgeyi yağmalayan korsanları Romalılar etkisiz hale getirmiş ve Kelenderis Kenti eski görkemleri ve huzurlu günlerine geri dönmüştür.

Kelenderis Kenti ilerleyen yıllarda Selçuklu ve Osmanlı Devletlerinin egemenliğine girmiştir. Piri Reis 1521 yılında hazırladığı haritasında Kelenderis Kentine işaret etmiş ve Cem Sultan Kelenderis limanından hareketle Rodos Adasına gitmiştir.

Liman Hamamı

Mersin Aydincik Liman Hamami

Kelenderis Kenti içinde günümüze kadar en az tahribatla gelmiş olan yapıdır. Liman girişinde yer alan yapıda en çok dikkat çeken şeylerden biri taban mozaiğidir. 1992 yılında yapılan kazılardan ortaya çıkarılan mozaikte Kelenderis Kentinin M.S 5. Yüzyıla ait olduğu düşünülen görüntüsü tasvir edilmiştir.

Liman Hamamı’nın yapımında moloz taşlar kullanılmıştır. Hamamın dış yüzeyinin bir bölümü sonradan onarım amaçlı kullanıldığı anlaşılan tuğlalar ile kaplıdır.

Hamamın bir kısmı 1962 Antalya-Mersin Karayolu yapımı sırasında zarar görmüş ve yıkılmıştır.
Tiyatro: Yapının moloz taşlarla dairesel biçimde örülen sırt kısmından antik bir tiyatro olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca tiyatronun halk meclisi olarak kullanılan agora olduğu da düşünülmektedir.

Nekropol Alanı

Mersin Aydincik Nekropol Alani

Kelenderis Kentinin bu alanında farklı tipte mezarlar bulunmuş ve bu nedenle kentin diğer antik kentlerden farklı olduğu anlaşılmıştır. Farklı mezar tipleri arasında; çukur mezarlar, yeraltı oda mezarları, dört ayak tipi mezarlar ve lahitler bulunmaktadır. Yapılan kazılarda Kelenderis halkının ölülerini gömme kültüründen önceki döneminde ölülerinin cesetlerini yaktıkları da anlaşılmıştır.

Kelenderis Kenti İstanbul ve Anadolu üzerinden Kıbrıs adası ile ticari bağlantı sağladığı için Osmanlı döneminde önemli bir liman kenti olmuş fakat Mersin limanının ortaya çıkması ile önemini yitirmiştir.

Aydıncık ziyaretinde tek bir noktası bile atlanamadan gezilmesi gereken Kelenderis Antik Kentini bu bölgeye gelen gezginlere ziyaret etmesini tavsiye ederiz.

Susanlık Kalesi

Mersin Aydincik Susanlik Kalesi

Aydıncık ilçe merkezinden 3 km kadar uzaklıktaki bölgede bulunan kalede özellikle Roma dönemine ait eserler bulunmuş olsa da Hitit ve Bizans uygarlıklarına ait kalıntılarda bulunmuş bir dönem burayı ellerinde bulundurdukları anlaşılmıştır.

Susanlık Kalesi’nin batı bölgesinde gözetleme kulesi, doğu bölgesinde üstü yıkılmış bir şapel, kuzey bölgesinde ne olduğu anlaşılmamış iki yapı ve kalenin ortasında taş oyuklar ve taş merdiven bulunmaktadır.

Gilindire Mağarası

Mersin Aydincik Gilindere Magarasi

Mağaranın bölgedeki varlığı 2000 yılında tesadüfen keşfedilmiştir. Mağaraya ulaşabilmek için denizyolu kullanılması gerekmektedir. Mağaranın ilçe merkezine uzaklığı 1 saat kadardır.

Mağara dev gibi büyük damlataşları sebebi ile çok sayıda odaya bölünmüş ve tavan yüksekliği 19 metreye kadar ulaşmaktadır. Mağaranın dar ağızlı olması sebebi ile içerideki hava değişmemekte yaz kış sıcak ve nemli olmaktadır.

Gilindire Mağarasının sonunda Aynalı Göl isimli deniz seviyesi ile aynı seviyede olan etrafı sarkıt ve dikitlerle çevrili bir göl bulunmaktadır.

] }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir