PasaportTC3BCrleriC387eC59Fitleri

Pasaport Türleri, Çeşitleri

Pasaport Nedir ?

Pasaport, sahibinin kimlik bilgilerini barındıran ve kimlik belgesi geçerliliği olan; yabancı bir ülkeye gitmelerine sağlayan belgelerdir. Yabancı bir ülkeye; iş amacıyla, turistik amaçla veya sağlık amacıyla gitmek isteyenler, pasaportlarıyla beraber kimliklerini ibraz etmektedir. İngilizce veya başka bir dilde hazırlanan pasaportlar, kişinin yabancı ülkeye kimliğini ibraz etmelerine yarar.

Pasaport Türleri Neler ? Kaç Çeşit Pasaport Vardır ?

Türkiye’de yürürlükte olan 5 çeşit pasaport türü bulunmaktadır. Genel olarak 4 ayrı pasaport türü vardır fakat geçici pasaport ile birlikte pasaport çeşitlerini 5 olarak saymamız mümkündür. Peki, pasaportların farkları nelerdir ? Pasaportların ne gibi özellikleri vardır ? Tek tek pasaportlar hakkındaki bilgileri inceleyelim:

– Umuma Mahsus (Bordo) Pasaportlar

Bordo pasaport olarak bilinen Umuma Mahsus Pasaport’u, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC vatandaşları temin edebilmektedir. Hizmet, hususi veya diplomatik pasaport başvurusu için 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nda belirtilen şartları taşımayan kişiler umuma mahsus pasaport başvurusunda bulunabilirler.

Umuma Mahsus Pasaportlar; yurt içinde İçişleri Bakanlığı veya Valiliklerden, yurtdışında ise Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarından alınabilir.

– Hususi (Yeşil) Pasaportlar

Yeşil Pasaport olarak bilinen Hususi Pasaportlar, 4 yıl süreli kullanım için verilmektedir. Devlet memurlarının ve memur emeklilerinden yeşil pasaporttan yararlanıyor olması, ülkemizde bu pasaport türünü sıkça görülmesinin nedenlerinden biridir.

Kimler Yeşil Pasaport Alabilir ?

1) TBMM Eski Üyeleri ve Eski Bakanlar

2) 1.,2. ve 3. derece kadrolarda çalışan ve çalışmakta iken emekli olan devlet memurları

3) 1.,2. ve 3. derece kadro karşılığı çalışan ve bu derecelerde sözleşmeli olarak çalışmakta iken emekli olan devlet memurları

4) Kadro karşılığı olmaksızın çalışıp emekli kesenekleri 1.,2. ve 3. derece üzerinden kesilerek T.C. Emekli Sandığına yatırılan çalışanlar ve bu durumda çalışırken emekli olan sözleşmeli devlet memurları

5) Büyükşehir, İl, İlçe ve 1. Kademe Belde Belediye Başkanları (Görevleri süresince)

6) Özelleştirme kapsamına alınan T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarından;

a) Özelleştirilmeden önce hususi pasaport alma hakkını elde etmiş bulunmak,

b) Kuruluş sermaye payının en az %51’i devlete ait kamu kuruluşu olmak,

c) Sosyal Güvenlik yönünden T.C. Emekli Sandığına bağlı olmak,

d) Kamu görevlisi olmak,

e) 4603 Sayılı İş Kanununa tabi olmak

şartlarını taşıyan ve bu şartları taşırken emekli olan veya çekilen personeller.

7) Yukarıdaki maddelerden birinde belirtilen şartları taşıyanların eşleri, 18 yaşından küçük erkek ve kız çocukları ile 18 yaşını bitirdikten sonra, çalışmayan, evli olmayan ve hak sahibi ebeveyni ile birlikte ikamet eden (öğrencilik hariç) reşit kız çocukları hususi pasaport alabilirler.

8) Yukarıda belirtilen memur veya memur emeklisi kişilerin reşit çocukları için 25 yaşınını doldurmamış olmak, öğrenci olmak, bekar olmak ve çalışmıyor olmak şartlarını sağlamaları gerekmektedir.

– Hizmet (Gri) Pasaportları

Hizmet Pasaportları, yani Gri Pasaportlar; hükümet tarafından, hususi idareler tarafından veya belediyeler tarafından resmi görevle yurtdışı ülkelerine gönderildikleri zaman, yurtdışında görev alanlara verilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlarda memur olarak çalışanlar, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyeti görevlilerine altı aydan az olmamak şartıyla görev süreci boyunca verilir. Gri Pasaport alabilecek durumda olanların eşlerine, yetişkin olmayan veya yetişkin olsalar bile yanlarında yaşayıp, evi bulunmayan, iş sahibi olmayan ve öğrenimi süren çocuklarına 25 yaşını doldurana kadar, yine bedensel, zihinsel veya ruhsal engellilerden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporuyla belgelenen çocuklarına da Gri Pasaport sahibi kişinin pasaportuyla aynı süre geçerliliği olan pasaport verilir.

– Diplomatik (Siyah) Pasaportlar

Diplomatik pasaportlar, Dışişleri Bakanlığı ile yabancı memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve Konsoloslukları tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmayan Bakanlara, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay, Genel Kurmay birinci ve ikinci başkanlarına, Cumhuriyet Başsavcısına, orgenerallere, oramirallere, eski cumhurbaşkanlarına, yasama meclisleri eski başkanlarına, eski başbakanlar ve dışişleri eski bakanlarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterine, Başbakanlık ve bakanlık müsteşarları ile Diyanet İşleri Başkanına,Valilere, Büyükşehir Belediye Başkanlarına, Büyükelçilik unvanı almış olanlar ile, Dışişleri Bakanlığı meslek mensuplarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği üst düzey görevlilerinden resmi bir görevle gönderilenlere, Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri nezdinde memur edilen müşavirlere, ataşelere ve muavinlerine, Hükümet adına milletlerarası resmi müzakereler yapılması, mukavelenameler akdi için veya milletlerarası toplantılarla kongre ve konferanslara katılmak üzere gönderilenlere ve yabancı devletler veya millletlerarası teşekküller nezdinde daimi veya geçici görev yapmak üzere gönderilenlere, siyasi kuryelere verilir. Diplomatik pasaport alabilecek durumda bulunan veya alan kimselerin sıfat veya vazifeleri devam ettiği müddetçe, eşlerine, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hak sahibi kişinin pasaportu ile aynı süre geçerli diplomatik pasaport verilir. Diplomatik pasaportlar hiçbir harç veya resme tabi değildir.

– Geçici Pasaport veya Seyahat Belgesi

Geçici Pasaport : Konsolokluk Net çevrimiçi dış temsilciliklerimiz, e-pasaport projesi çerçevesinde seyahat belgesi yerine, yurt dışında yaşayan ve yurtdışında bulunan vatandaşlarımıza makinada okunabilir “Geçici Pasaport” düzenlemektedir. Geçici pasaportlar, geçerli bir pasaportun olmadığı ve seyahat belgesinin verildiği durumlar için (pasaport kaybı, pasaportun geçerlilik süresinin bitmesi, Türkiye’ye sınır dışı edilme) seyahat belgesi yerine ve dış temsilciliklerimiz tarafından yapılacak değerlendirmeye göre acil durumlarda (sağlık sorunu, bir yakının vefatı gibi) ve adına düzenlenen kişinin ülkemize veya mukim olduğu yere dönüşünü teminen tek seferlik ve seyahat güzergâhı da pasaportun üçüncü sayfasında belirtilmek suretiyle bir ay veya seyahat güzergahında bulunan ülkelerden en az birinin uzun süreli geçerli pasaport taşıma koşulu araması gibi zorunlu ve istisnai durumlarda en fazla bir yıl geçerli olmak üzere düzenlenmektedir.

Seyahat Belgesi : KonsoloslukNet çevrimdışı olan, yani makinada okunabilir “geçici pasaport” düzenleyemeyen dış temsilciliklerimiz vatandaşlarımıza “Seyahat Belgesi” düzenlemektedir. “Seyahat Belgesi” ülkemize dönüşünü teminen, 1 ay süreli ve tek seferlik düzenlenmektedir.

Acil Pasaport Hattına 09:00/18:00 Saatleri Arasında +90 312 462 91 46 ve 47 Nolu Telefonlardan Ulaşabilirsiniz.

] }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir