Hatay Habib-i Neccar Camii

Habib-i Neccar Camii, Roma İmparatorluğu döneminde Hz. Ömer’in komutanlarından birisi olan Ebu Ubeyde Bin Cerrah’ın 7. yüzyılda inşa ettiği bir yapıdır.

Camii 2007 yılında revize edilerek halka tekrar arz edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Misak-ı Milli Sınırları içinde bulunan en eski camii olarak da tarihte önemli bir yere sahip olan Habib-i Neccar Camii’ne ismini veren Habib-i Neccar hakkında birçok rivayet ve efsane mevcuttur.

Habib-i Neccar Efsanesi

Habibi Neccar efsanesi kısaca anlatılacak olursa; Antakya halkının Roma döneminde putperest olmasından ötürü Allah tarafından Hz. İsa’ya, Hatay’da yaşayan insanlara 2 resul göndermesi emri gelir. Bu 2 resulün ardından bir resul daha yollayan Hz. İsa’nın resullerinin Antakya’da yaşayan putperestlerin irşasına devam etmesine ilk inanan isim Habib-i Neccar olur. Antakya’da yaşayan putperest halk Hz. İsa’nın yolladığı resulleri öldürmeyi düşünmektedirler. Hz. İsa’nın resullerine inanan Habib-i Neccar ise putperest halkın resullere inanmalarını ve akıllarında olan resulleri öldürme fikrinden vazgeçmeleri gerektiğini halka anlatır. Halksa resullerin onu kandırdığını ve putperest olmaması durumunda Habib-i Neccar’ı da öldüreceklerini dile getirir ve sözlerinin arkasında duran Habib-i Neccar putperest halk tarafından şehit edilir.

Hatay Habibi Neccar Efsanesi

Habib-i Neccar’ın öldürülmesi hakkında birçok rivayet olmakla birlikte en çok dile gelen rivayet şu şekildedir:

Habib-i Neccar’ın kafası Silpiyus Dağı’nda gövdesinden ayrılır. Habib-i Neccar’ın gövdesinden ayrılan kafası dağdan aşağı doğru bugün Habib-i Neccar Camii olarak faaliyet gösteren alana yuvarlanarak gelir.

Bir diğer Habib-i Neccar efsanesine göre ise Habib-i Neccar’ın vücudundan ayrılan kafasını, kolunun altına alarak Kur’anda bulunan ayetleri mırıldana mırıldana biraz dolaşarak günümüzde türbesinin bulunduğu yere geldikten sonra burada can vermiştir.

Kur’an-ı Kerim’in Yasin Suresi’nde adı geçen ve övülmekte olan Habib-i Neccar’ın türbesi camiinin içinde yer almaktadır. Ayrıca Hz. İsa’nın putperest halkın inanması amacıyla yolladığı ve halk tarafından öldürülen elçilerin mezarları da camii içinde bulunmaktadır. Camiinin içinde mezarları bulunan ve Hz. İsa’nın halkı inandırmak amacıyla yollamış olduğu elçilerin isimleri ise Yuhanna, Pavlos ve Şemun Safa’dır.

Habib-i Neccar Camii’ne Nasıl Gidilir?

Hatay Habibi Neccar Camiine Nasil Gidilir

Habib-i Neccar Camii’ne ulaşım oldukça kolaydır. Merkezi konumda bulunan camii, Antakya Cumhuriyet Meydanı’ndan Asi Nehri’nin karşısına geçtikten sonra sola dönülüp ilk aradan sağa dönünce yaklaşık 1 km ileride solda kalmaktadır.

] }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir